سخنان بزرگان

برتری ادمها

امتیاز کاربران

من معتقدم برتری آدم ها
نه به نژاد است
نه رنگ پوست و نه زبان
برتری آدم ها به طرز فکر و آگاهی آنهاست
آگاهی که در راه کمک به دیگران باشد

"ژوزه ساراماگو

نظرات (1) کلیک ها: 1784

نمازمان

امتیاز کاربران

رسول اکرم می فرمایند :
اخرالزمان مردمان، شب مومن اند و صبح کافر
فکر می کردم چگونه ممکن است؟
تا به این نتیجه رسیدم ای دل غافل خود ما را می گوید که
نمازمغرب مان جماعت است و نماز صبحمان قضا
چرا که فاصله ایمان تا کفرنمازست، نماز
شیطان می نشیند روی مژه هایم

 

قبل از نماز صبح !

 

خدایا از نماز صبح هایم
فقط این خمیازه هایش باحضور قلب بودند
♥•٠·

 

همیشه نمازت را به گونه ای بجا اور که فکر کنی اخرین نماز توست.
امام سجاد (ع)

نظرات (2) کلیک ها: 1784