برتری ادمها

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

من معتقدم برتری آدم ها
نه به نژاد است
نه رنگ پوست و نه زبان
برتری آدم ها به طرز فکر و آگاهی آنهاست
آگاهی که در راه کمک به دیگران باشد

"ژوزه ساراماگو

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

  • منتظر این نباش که مردم مهربان باشند ، به آن ها نشان بده چطور می توان مهربان بود !
    بنویس و پاک کن . . .
    همچون خدا که هزاران سال است می نویسد و پاک می کند !!!

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.