شعر

تو به من خندیدی

امتیاز کاربران

23تو به من خندیدی
از لب حادثه تا غربتِ شب
و نمی دانستی
دلهره در دل من
سیب سرخِ سر آن شاخه ی در باغ نبود...
باغبان در پی من تند دوید
در کفِ دستِ من اما.........!!؟؟
سیبی از حسرتِ چشمانِ تو دید
سیب دندان زده را لمس نکرد
باغبان اخم نکرد

ادامه مطلب...

نظرات (4) کلیک ها: 2035

گمان

امتیاز کاربران

rq1jgza6گاهی گمان نمی کنی و میشود

گاهی نمی شود که نمی شود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است

گاهی ناگفته قرعه به نام تو میشود

گاهی گدای گدایی وبخت با تو نیست

گاهی تمام شهر گدای تو میشود

نظرات (1) کلیک ها: 2575

غصه هم خواهد رفت...

امتیاز کاربران

afrنه تو می مانی و نه اندوه
و نه هیچ یک از مردم این آبادی
به حباب نگران لب یک رود قسم
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت
غصه هم خواهد رفت
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند
لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز
تو به آیینه،نه! آیینه به تو خیره شده ست
تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید
و اگر بغض کنی
آه از آیینه دنیا که چه ها خواهد کرد

ادامه مطلب...

نظرات (0) کلیک ها: 1888

سخنی پشت پرده

امتیاز کاربران

دخترم! با تو سخن ميگويم

گوش كن، با تو سخن ميگويم :

زندگي در نگهم گلزاريست

و تو با قامت چون نيلوفر ـ

شاخه پر گل اين گلزاري

من در اندام تو يك خرمن گل مي بينم

گل گيسو ـ گل لبها ـ گل لبخند شباب

من به چشمان تو گلهاي فراوان ديدم

ادامه مطلب...

نظرات (0) کلیک ها: 2267

کاش وقتی زندگی فرصت دهد

امتیاز کاربران
n00148880-bکاش وقتی زندگی فرصت دهد
گاهی از پروانه‌ها یادی کنیم
 
کاش بخشی از زمان خویش را
وقف قسمت کردن شادی کنیم
 
کاش وقتی آسمان بارانی است
از زلال چشم‌هایش تر شویم