مطالب زیبا

زندگی

امتیاز کاربران

زنـــدگــے همیشــــہ . . .
شـانــسِ دیگـــری بــہ مــا مـےدهـــد ،
کـہ اسمـــش . . . فـــرداســـتـــ . . . . .

نگـــرانـے هایتــان را بــہ خــدا بسپــاریــد ؛
و روزِ جــدید را با نــام و یــادِ او شــروع کنیـــد .

نظرات (0) کلیک ها: 1533

حافظ

امتیاز کاربران

انگشتانم که لای ورق های دیوان حافظ می رود ...

دست دلم میلرزد

اما به خواجه میسپارم تا امید را از دلم نگیرد

دلم میخواهد همیشه بگوید :

یوسف گمگشته باز آید به کنعان

غم مخور ...

نظرات (0) کلیک ها: 1814

تمام شهر

امتیاز کاربران

تمام شهر ، تو را می خوانند

 

تنها منم که تو را می نویسم ...!


نظرات (0) کلیک ها: 1937

باران

امتیاز کاربران

تلنگر کوچکی است باران؛

وقتی فراموش می کنیم که آسمان کجاست ...

نظرات (0) کلیک ها: 1835