زندگی

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

زنـــدگــے همیشــــہ . . .
شـانــسِ دیگـــری بــہ مــا مـےدهـــد ،
کـہ اسمـــش . . . فـــرداســـتـــ . . . . .

نگـــرانـے هایتــان را بــہ خــدا بسپــاریــد ؛
و روزِ جــدید را با نــام و یــادِ او شــروع کنیـــد .

  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.