سایز آدم ها

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

adamha

دوست عزیز! بخوان و در باره اش فکر کن و ببینید شامل کدام آدم ها هستید؟
آدم های بزرگ درباره ی ایده ها سخن می گویند.
آدم های متوسط درباره ی هر چیز سخن می گویند.
آدم های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند.

آدم های بزرگ درد دیگران را دارند.
آدم های متوسط درد خود را دارند.
آدم های کوچک بی دردند.

آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند.
آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند.
آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند.

آدم های بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند.
آدم های متوسط به دنبال کسب دانش و فن هستند.
آدم های کوچک به دنبال کسب سواد و پول هستند.

آدم های بزرگ به دنبال طرح پرسشهای بی پاسخ هستند.
آدم های متوسط به دنبال پرسشهایی هستند که پاسخ دارند.
آدم های کوچک می پندارند که پاسخ همه چیز را می دانند.

آدم های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند.
آدم های متوسط به دنبال حل مسئله هستند.
آدم های کوچک مسئله ندارند.

آدم های بزرگ سکوت را برای سخن گفتن بر می گزینند.
آدم های متوسط کم و گزیده گفتن را ترجیح می دهند.
آدم های کوچک با سخن گفتن بسیار و بی ارزش فرصت سکوت را ازخود می گیرند.


جهت دانلود به صورت پاورپینت کلیک کنید

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

  • بازار «سنگ فروشها» کجاست...؟!؟

    سنگی نایاب می خواهم...

    «سنگ صبور» هم می فروشند...؟!؟

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.