آموزنده

گاهی باید ساکت شوید

امتیاز کاربران

گاهی باید ساکت شوید؛ غرورتان را ببلعید و بپذیرید که اشتباه کرده اید این تسلیم شدن نیست  این یعنی بزرگ شدن

گاهی باید ساکت شوید؛ غرورتان را ببلعید و بپذیرید که اشتباه کرده اید. این تسلیم شدن نیست، این یعنی بزرگ شدن

نظرات (0) کلیک ها: 305

زیبا ترین لبخند

امتیاز کاربران

ranginkaman

ادامه مطلب...

نظرات (0) کلیک ها: 2093

خود واقعی

امتیاز کاربران

khod1

ادامه مطلب...

نظرات (1) کلیک ها: 1821

صلابت در سقوط

امتیاز کاربران

soqoot

ادامه مطلب...

نظرات (0) کلیک ها: 1899